Magyar Fogpótlástani Társaság

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 5.
Nyitólap
Célkitűzések
Alapszabály
Tagdíj információk
Vezetőség
Tagfelvétel
Elérhetőség
Rendezvények
Korábbi rendezvények
Fotódokumentáció
Linkek
Adatkezelési tájékoztató
  Webmester: Makra Csaba

Ide kattintva a Felvételi Kérelem letölthető

Aktív tag lehet az a természetes személy, magyar állampolgár, aki fogszakorvosi képesítéssel rendelkezik, a fogpótlástant graduális fogorvosképzés keretében oktatja, vagy elsősorban a foghiányok kezelésével foglalkozik, vagy fogpótlás tárgyú kutatást végez, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. Az aktív tagságért a Vezetőséghez benyújtott írásbeli kérelemmel kell folyamodni, az aktív taggá fogadásról a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár természetes személy, aki kiemelkedő szakmai tapasztalatával, nemzetközi tekintélyével az MFT munkáját jelentősen segíti, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. Tiszteletbeli taggá fogadásról az Elnök javaslatára a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Pártoló tag lehet az a magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, aki az MFT működéséhez anyagi, elvi, erkölcsi támogatást nyújt, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és nem aktív tag. A pártoló tagságról az Elnök javaslatára a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

A tagfelvétel kérdésében a Vezetőség által hozott határozatok megtámadása esetén, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.